Amnesty groep
Eindhoven

 

Beste Amnesty-leden en Amnesty-sympathisanten,

Bijgaand een nieuwe brief in het kader van een actie van Amnesty, vergezeld van een toelichting. Door het versturen van onze actiebrieven/-mails nemen jullie deel aan de inspanningen van Amnesty om bijvoorbeeld de vrijlating van gewetensgevangenen te bewerkstelligen of te weten te komen wat er gebeurd is met ‘verdwenen’ mensen.

In de brief van deze maand nemen we het op voor de Venezolaanse vakbondsman Guillermo Zárraga. Hij zit gevangen op grond van eigenlijk alweer weerlegde, vage beschuldigingen van spionage. Ook wordt hij onder zeer inhumane omstandigheden gevangen gehouden, wat tot ernstige aantasting van zijn gezondheid heeft geleid. Amnesty vraagt om zijn onvoorwaardelijke invrijheidstelling, en tenminste om verbetering van zijn behandeling in gevangenschap. Lees daarover meer in de bijgevoegde toelichtende teksten, een wat kortere in het Nederlands en een uitgebreide in het Engels. Wat deze keer afwijkt van wat min of meer de norm is, is dat jullie alleen maar een brief krijgen die is gericht aan de ambassade in Nederland. Dit omdat er over het aan te schrijven adres in Venezuela onzekerheid bestaat. Zie ook hierover de toelichtingen.

Veel succes met het verzenden/mailen van jullie brieven!

Met vriendelijke groet, Amnesty International Eindhoven

Venezuela 2023 - 01 - Guillermo Zarraga

Venezuela 2023 - 01 - Guillermo Zarraga - toelichting

Venezuela 2023 - 01 - Guillermo Zarraga - toelichting